14500 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 14500 ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

*Αυτή τη στιγμή μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»,
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στις Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας, Πύργου και Αιγίου.