14500 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 14500 ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

*Αυτή τη στιγμή μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
και στις Νοσηλευτικές Μονάδες Καλαμάτας, Πύργου και Αιγίου.